Stacja demontażu

Nasza firma prowadzi Stację Demontażu Pojazdów NR A/23 posiadającą uprawnienia Wojewody Podlaskiego i działającą oparciu o Decyzje Nr DIS-V.7243.15.2014 zgodnie z "Ustawą o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji".

Oferta firmy w ramach stacji demontażu:

- skup pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz samochodów powypadkowych

- wydawanie zaświadczeń o przekazaniu pojazdu do stacji demontażu niezbędnych do jego wyrejestrowania

- płacimy za każdy pojazd

- transport pojazdów przeznaczonych do kasacji

Oferujemy nasze usługi osobom indywidualnym jak i prowadzącym działalność gospodarczą. Gwarantujemy jakość usług oraz jesteśmy otwarci na warunki sugerowane przez Klienta, pozostając całkowicie do Państwa dyspozycji.

Dbamy o środowisko naturalne – po demontażu tylko 10% wagi pojazdu trafia na składowiska odpadów. Do recyklingu trafiają akumulatory, olej, płyny hamulcowe, resztki paliwa czy płyny chłodnicze.

 

ZASADY ZŁOMOWANIA POJAZDU

W stacji przyjmowane są następujące pojazdy:

- samochodowy osobowe

- samochody dostawcze/busy

- skutery/motocykle

Aby pojazd został przyjęty do stacji demontażu powinien być kompletny. Nie liczy się jego stan techniczny i wizualny, ale ważne jest, aby posiadał on wszystkie elementy.

 

Dokumenty potrzebne do kasacji pojazdu:

- dowód rejestracyjny i karta pojazdu jeśli była wydana

- umowa/-y kupna jeśli nie był przerejestrowany – konieczna ciągłość właścicieli pomiędzy osobą z dowodu rejestracyjnego, a ostatnią umową kupna

- faktura sprzedaży pojazdu do kasacji – jeśli pojazd był zarejestrowany na firmę, bądź właściciel prowadził działalność gospodarczą

- dowód osobisty właściciela pojazdu i współwłaściciela, jeżeli jest wpisany do dowodu rejestracyjnego, bądź umowy kupna pojazdu

 

Upoważnienia

Upoważnienia do kasacji pojazdu w imieniu właściciela muszą być potwierdzone za zgodność podpisu przez notariusza bądź przedstawiciela władzy terenowej (sołtysa, wójta).

Wyjątek stanowią upoważnienia dla najbliższych członków rodziny – te nie wymagają potwierdzeń (koniecznie musi być podany stopień pokrewieństwa).

Osoba kasująca pojazd zarejestrowany na firmę musi być pisemnie upoważniona przez właściciela do kasacji.

Współwłaściciel (osoba wpisana w dowodzie rejestracyjnym) powinien być obecny przy kasacji pojazdu. W przypadku jego nieobecności właściciel musi okazać upoważnienie do kasacji.

 

Dokumenty pojazdu

Kasacja pojazdu zarejestrowanego w Polsce może odbyć się tylko na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu lub zaświadczenia z Wydziału Komunikacji wydawanego na żądanie właściciela, a zawierającego dane z dowodu rejestracyjnego.

Policyjne zaświadczenie o zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego nie jest dokumentem uprawniającym do kasacji.

 

Pojazd

- powinien posiadać wyraźne cechy identyfikacyjne (nr VIN bądź nr ramy)

- powinien być kompletny zgodnie z poniższymi warunkami:

 

LISTA ISTOTNYCH ELEMENTÓW POJAZDU KOMPLETNEGO:

Nadwozie samonośne bądź rama z kabiną lub nadwoziem (oznaczone cechą identyfikacyjną) zawierające następujące elementy:

a) fotele
b) akumulator
c) koła jezdne
d) zawieszenie przednie i tylne
e) most(y) napędowy(e)*
f) skrzynia biegów
g) silnik
h) układ hamulcowy
i) układ kierowniczy
j) układ wydechowy (konwertory katalityczne, katalizator*)
k) układ zasilania paliwem ze zbiornikiem paliwa
l) układ klimatyzacji*
m) układ chłodzenia z chłodnicą*
n) elementy elektroniczne sterowania układami*
o) instalacja zasilana gazem**
p) poduszki powietrzne*

* Elementy występujące w pojazdach, w przypadkach przewidzianych przez producenta pojazdu
** Jeżeli została zamontowana w pojeździe

W celu określenia wartości samochodu prosimy o przesłanie zdjęć na adres e-mail: biuro@kaweta.pl ​lub telefoniczne umówienie się na oględziny pojazdu.

 

Obowiązek przedsiębiorcy prowadzącego stacje demontażu

Przy przyjmowaniu pojazdów wycofanych z eksploatacji przedsiębiorca ma obowiązek unieważnić dowód rejestracyjny, kartę pojazdu (jeżeli była wydana) oraz tablice rejestracyjne, a także wydać zaświadczenie o demontażu pojazdu. Zaświadczenie sporządza się w 3 egzemplarzach: dla właściciela pojazdu, prowadzącego stacje demontażu oraz organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu, a w przypadku samochodów zarejestrowanych poza granicą kraju dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

 

Wyrejestrowanie pojazdu wycofanego z eksploatacji 

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o demontażu pojazdu lub zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu, złożyć wniosek o wyrejestrowanie pojazdu. Aby móc wyrejestrować pojazd przekazany do demontażu  w Wydziale Komunikacji, do wniosku o wyrejestrowanie, należy dołączyć następujące załączniki:

​​a) zaświadczenie o demontażu pojazdu

b) unieważniony dowód rejestracyjny

c) unieważnioną kartę pojazdu - jeżeli była wydana

d) unieważnione tablice rejestracyjne

Formalności związane z wyrejestrowaniem samochodu należy załatwić w Starostwie Powiatowym lub w Urzędzie Miejskim - wszystko zależy od tego, gdzie pojazd był ostatnio zarejestrowany. 

Wydział Komunikacji skreśla pojazd z wykazu niezwłocznie po otrzymaniu kompletu wymaganych dokumentów.​​​​​​ Zgodnie z zapisem ustawy z dnia 22 maja 2003 roku  o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, Art. 33 pkt 9 umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych ulega rozwiązaniu z dniem wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 lub 6 ustawy – Prawo  o ruchu drogowym, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie. ​ 

Zgodnie z tym przepisem pojazd podlega wyrejestrowaniu na wniosek jego właściciela, w przypadku przekazania pojazdu do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu, o którym mowa w ust. 2 bądź w art. 24 ust. 1 pkt 2 lub art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie!!!

 

UWAGA: Powyższe informacje są aktualne w dniu ich publikacji na stronie www i mają charakter tylko informacyjny. Jeżeli zachodzi konieczność odwołania się do ustawy prosimy o sprawdzenie aktualnych przepisów.